2015 

Ell Väärtnõu elutööpreemia pikaajalise uuendusliku, mitmekesise ja kontekstitundliku arhitektuuripraktika eest  
10 000 eurot
KAMP Arhitektid
arhitektuuripreemia: NOA restoran
3500 eurot
Jaak Huimerind
renoveerimispreemia: Maarjamäe lossi tallihoone
1750 eurot
Tarmo Piirmets renoveerimispreemia: Maarjamäe lossi tallihoone   1750 eurot
Jaak Huimerind  
restaureerimispreemia: Villa Pärnus
1750 eurot
Mari Kurismaa restaureerimispreemia: Villa Pärnus   1750 eurot
Epp Lankots
arhitektuuritegevuse preemia:  doktoriväitekiri «Moodsa arhitektuuri kriitiline historiograafia. Modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonhard Lapini arhitektuuriajaloolistes tekstides 1960.–1980. aastail»
1750 eurot
Andres Kure
arhitektuuritegevuse preemia: doktoriväitekiri «Boundary Disruptions: Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968–1979» («Segilöödud piirid. Hilisnõukogude muutused kunstis, ruumis ja subjektsuses Tallinnas aastatel 1968–1979»)
1750 eurot


2013
Salto Arhitektid
Maarja Kask
Karli Luik
Andro Mänd
Margus Tamm
Arhitektuuri aastapreemia -  Viljandi riigigümnaasium -  kaasaegne ja inspireeriv õpikeskkond, kus harmooniliselt kohtuvad uus ja vana. Ümbritseva linnaruumiga dialoogi loov suurepärane lahendus.

 3 500 eurot 

Pille Lausmäe
Eva Laarmann
Renoveerimise aastapreemia - Viljandi riigigümnaasium - uue ja vana ühtseks tervikuks  muutmine         2 500 eurot
Triin Tõrs –Ojari Tegevuspreemia -  ajakirja Maja  pikaajalise toimetamise ja kõrgtasemel arhitektuurikriitika praktiseerimise eest

 3 500 eurot

Emil Urbel
Pille Lausmäe
Liisa Põime
Ivar Lubjak
Maria Pukk
Tiit Nurklik
Arhitektuuri EripreemiaKukemõisa karjamõis – „Kukk ja kana, noor ja vana“ – komplitseeritud lähteülesande, eksperimentaalse materjalikäsitluse, välis- ja siseruumi tervikliku lahenduse eest

 3 500 eurot

Ville Lausmäe
Kadi Karmann
Sisearhitektuuripreemia - Tallinna Ülikooli BFM õppehoone sisekujundus - piiratud võimalustega ruumi ratsionaalne ja meisterlik läbimängimine

 3 500 eurot

Mari Rass
Diana Taalfeld
Maastikuarhitektuuri aastapreemia - Klooga väliekspositsioon - traagilist ajaloosündmust ja loodust austav maastikukujundus, mis seob eri aegadel loodud monumendid kokku ühtseks mälestuspaigaks

 3 500 eurot

Architect11 Passion Group
Eero Endjärv
Hannelore Kääramees

Innovatsioonipreemia  - Passion House moodulmaja  - kvaliteetse disaini ja perspektiivika arendustegevuse oskusliku sidumise eest
  

         3 500 eurot
Stigo OÜ 
Matti Õunapuu
DisainipreemiarollerStigo - ambitsioonika ja professionaalselt läbitöötatud disainilahenduse eest         3 500 eurot
RKAS ja Viljandi linnTunnustusViljandi riigigümnaasium - eeskujulik näide avaliku sektori tellijakäitumisest haridusmaastiku ruumilise kvaliteedi tõstmisel            mitterahaline
tunnustus

2012

Karl  ÕigerElutööpreemia  - mahuka teadustöö eest ehitusinseneriteaduses, selle rakendamise eest ehitus- ja restaureerimispraktikasse ning panuse eest inseneride koolitamisel

3 200 eurot 

Salto Arhitektid
Maarja Kask
Karli Luik 
Ralf Lõoke 
Pelle-Sten Viiburg
Arhitektuuri aastapreemia - Tallinna Ülikooli BFM õppehoone -oskusliku sobitamise eest ümbritsevasse linnakoesse läbi avaliku ruumi ja koolifunktsiooni läbipõimimise ning tervikliku arhitektuurse ja sisearhitektuurse käsitluse eest     3 200 eurot
Eesti Maastikuarhitektide Liit 
Bruno Marques
Aljona Galazan
Laura Männamaa
Hele  Möllits
Maastikuarhitektuuri aastapreemia  -  rahvusvahelise maastikuarhitektuuri kongressi „Mind the gap. Landscapes for a New Era" kõrgetasemelise läbiviimise eest ja maastikuarhitektuuri edendamise eest Eestis ja välismaal

 3 200 eurot


Jüri  Soolep
Tegevuspreemia -   tegevuse eest Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaanina, pikaajalise õppe- ja teadustöö ning raamatu „Ruum ja mõte. 10 loengut arhitektuurist“ kirjutamise eest

 3 200 eurot

Arhitektuuribüroo Emil Urbel OÜ
Emil Urbel
Ainar Luik
Restaureerimise aastapreemia -   Vilsandi merepäästejaama paadikuuri kompleks -  lagunemisele määratud väikeobjektile kaasaegse funktsiooni andmise, täiendatud mahu, kvaliteetse restaureerimise ning uue elu kinkimise eest

 3 200 eurot

Kaos arhitektid
Margit Argus
Margit Aule
Sisearhitektuuripreemia -Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi varakamber - minevikust tulevikku vaatava efektse ja noorusliku ekspositsiooniruumi kujundamise eest Tartu ühes vanima ajalooga hoonekompleksis

 3 200 eurot

Ruumilabor OÜ
Janno Roos
Andres Labi
Liisa Põime
Äramärkimine -  Tallinna kaubamaja IV korrus, Lastemaailm - visuaalselt atraktiivse ning kontseptuaalselt tervikliku laste- ja vanemasõbraliku fantaasiamaailma loomise eest
     1 600 eurot

2011

Maarja Kask
Karli Luik
Ralf Lõoke
Pelle-Sten Viiburg
Ene-Liis Semper
Arhitektuuri aastapreemia - NO 99 Põhuteater - vormitähendustest edasi liikunud ning arhitektuurile kui sündmusele ja kohaloomele keskendunud aktsiooni eest

 3 500 eurot

Ingrid Ruudi
Maarin Ektermann
Margit Argus
Margit Aule
Arhitektuurialase tegevuse aastapreemia -linnainstallatsioonide festivali Lift 11 kureerimine - avaliku linnaruumi mitmekesisust märkama, kasutama ning mõtestama ärgitanud ürituse korraldamise eest

 3 500 eurot


Nele Rohtla

Restaureerimise aastapreemia - Kiltsi mõis - mõisahoone kirjut ajalugu ja ehituskihistusi ning tänapäevase koolimaja vajadusi ühendava restaureerimistöö eest

 3 500 eurot

Heidi Viilop
Siim Lootus
Kersti Lootus
Kiur Lootus
Maastikuarhitektuuri aastapreemia - Pärnu Vallikääru park - kaasaegse linnapargi delikaatne lahendus ajaloolises linnakindlustusvööndis

 3 500 eurot


 Pärnu Linnavalitsus
Tunnustus  - järjepideva ning kvaliteetse tegevuse eest linnaparkide korrastamisel

 mitterahaline tunnustus