Annual Awards

2015

Ross, Juta Aktiivse noorte muusikategevuse korraldamise eest
Rande, Marianne Vastupandamatu jonnakuse eest uue kultuuriasutuse ehitamisel Kiisale
Mikk, Margit Järjepidevalt uute ideede genereerimise eest Kose valla kunstielus
Loik, Ülle Rahvatantsu ajaloo jäädvustamise eest Saku vallas.
Liiv, Malle Tulemusliku töö eest rahvatantsu õpetamisel Saue linnas
Sang, Joosep Mandoliiniorkestri- ja festivali eestvedamise eest
Kuusk, Ingrid Kogukonna kultuurielu arendamise eest Kose vallas
Valm, Tiiu Eeduka laste lugemisprojektide läbiviimise eest
Erik, Anneli Eduard Vilde 150. sünniaastapäevale pühendatud näituste eduka koostamise eest
Keerma, Margus Suurpäraste tulemuste eest Harjumaa koolidevahelistel võistlustel
Merkuri, Maksim Allveeujumise arendamise eest Eestis
Grünberg, Priit Rattaspordihuviliste koondamise ja tervislike eluviiside propageerimise eest
Zibo, Liina Heade võistlus- ja töötingimuste loomise eest Keila Tervisekeskuses
Paejärv, Urmas Triathlon Estonia korraldamise eest
Velmet, Kaija Lastele ja noortele suunatud muusikasündmuste korraldamise eest.
Nassar, Elvi Seto pärandkultuuri tutvustmise eest Harjumaa koolilastele ETNOpäevadel.
Kolga Rahva Tantsu Selts Karin Soosalu Innovaatiliste tantsuprojektide teostamise eest.
Veljo Tormise Kultuuriselts (Kuusalu Pasunakoor)     Ott Kask 145 aastase tegutsemise eest
Keila Swimclub           Tõnu Meijel Ujumisspordi edendamise eest Harjumaal
Saue Muusikakool Kristiina Liivik Mitmekesise muusika-aasta programmi koostamise eest.
Tomingas, Evi Elutööpreemia

2013

Triin Aas Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 150 eurot
Ljudmilla Antonova panuse eest Keila Ühisgümnaasiumis vene noortele ja lastele ürituste korraldamisel ning osalemise eest külaliikumises Harju-Madisel 150 eurot
Eve Eelmäe lasteteeninduse arendamise eest Keila linnas ja koordineerimise eest maakonna tasandil
150 eurot
Merike Hallik Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 500 eurot
Juta Helilaid Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 150 eurot
Jaanus Gross tulemusliku töö eest vibusportlaste treenerina 
Kadri Idavain spordielu edandamise eest Kuusalu vallas 150 eurot
Heli Karu Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 150 eurot
Kalle Kask Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 150 eurot
Ott Kask Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 150 eurot
Aino Kiiver aktiivse vabatahtliku tegevuse eestvedamise eest 150 eurot
 Elo-Marika Kongo silmapaistvate tulemuste eest tantsuansambli "Vikerkaar" juhendamisel 150 eurot
Ester Legonkov silmapaistvate tulemuste eest pedagoogi- ja treeneritöös 150 eurot
Meret Lepiksaar Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 150 eurot
Rain Peerand aktiivse tegevuse eest maakondlike pallimängude korraldamisel 150 eurot
Riina Pill eduka treeningtegevuse eest ja võistluse "Ruila Kevadtuur" korraldamise eest 
Grete Põldmaa Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 150 eurot
Hando Põldmäe Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 150 eurot
Margit Pärtel kultuuripärandi hoidmise ja propageerimise eest Jõelähtme vallas 150 eurot
Katrin Sassi Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 150 eurot
Ülle Siska kogukonna kultuurielu arendamise eest 150 eurot
Aleksik Taurafeldt maakondlike jalgpallivõistluste korraldmise eest 150 eurot
Kersti Ulmas Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 150 eurot
Jaanus Väljamäe sihikindlalt spordivaldkonna edendamise ja koordineerimise eest ning Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 150 eurot
Harju Maakonnaraamatukogu raamatukogunduse koordineerimise eest Harjumaal 500 eurot
Harjumaa Spordiliit maakondliku sporditegevuse koordineerimise eest 500 eurot
Kehra Käsipall sporditegevuse arendamise eest Kehra linnas 500 eurot
Kiili Kunstide Kool maakondlike ürituste korraldamise eest 500 eurot
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 500 eurot
Kose Kunstikeskus Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 500 eurot
Rae Kultuurikeskus segarühmale "Sukad ja Tagi", kõrgetasemelise rahvatantsu propageerimise eest 500 eurot
Rahvatantsu ja Rahvamuusikajuhtide harjumaa Ühendus Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 500 eurot
Veljo Tormise Kultuuriselts Kolga-Kuusalu kammerkoorile, silmapaistvate tulemuste eest esindades Harjumaad 500 eurot

2012

Elviira Alamaa 15. aasta tulemusliku töö eest Saue Muusikakoolis 150 eurot
Toomas Artma mitmekesise tegevuse ja visaduse eest Laagri Koolis 150 eurot
Aleksei Davõdov jalgpalli propageerimise eest Maardu linnas 150 eurot
Margit Eerik suvelavastuste väljatoomise eest Harjumaal 150 eurot
Tanel Einaste korvpalli arendamise eest Viimsi vallas 150 eurot
Niina Esko silmapaistvate tulemuste eest muusikaõpetaja ja koorijuhina 150 eurot
Urvi Haasma pikaajalise muusikakoolide arengu edendamise eest Harjumaal 150 eurot
Elle Himma kõrgetasemeliste ja huvipakkuvate sündmuste korraldamise eest Jõelähtme vallas 150 eurot
Merike Hindreus Harjumaa laste rahvatantsupäeva korraldamise eest Viimsis 150 eurot
Kaja Hõimoja Harju Maakonnaraamatukogu uute ruumide arhitektuurilise lahenduse väljatöötamise eest 150 eurot
Piret Kunts Harju maakonna suurürituste korraldamise eest 150 eurot
Agne Herman - Kurrikoff Harjumaa laste tantsupäeva korraldamise eest Viimsis 150 eurot
Kristiina Liivik pikaajalise panuse eest Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri arengusse 150 eurot
Heli Nurger Padise kloostris läbiviidud uurimistööde eest 150 eurot 
Evelin Povel - Puusepp mitmekesise ajaloolis-koduloolise  tegevuse eest 150 eurot
Urmas Põldre viljaka töö eest maakonna spordielu kujundamisel 150 eurot
Eha Rünne silmapaistva töö eest treenerina 150 eurot
Lee Soe eduka infotehnoloogilise ja arendustegevuse eest Jüri raamatukogus 150 eurot
Kristiina Suvi kultuuritöö arendamise eest Vaida alevikus
150 eurot
Tekla Tappo tulemusliku töö eest Harjumaa keelpilliorkestris 150 eurot
Garina Toomingas aktiivse kultuuritöö korraldamise eest Raasiku vallas 150 eurot
Maarika Tuttelberg Harju maakonna suurürituste korraldamise eest 150 eurot
Reet Vahesalu pikaajalise tegevuse ees lasteteeninduse koorineerimisel Harju Maakonnaraamatukogus  150 eurot
Haiba Spordiklubi sporditegevuse arendamise eest Kernu vallas 500 eurot
Harju Maakonnaraamatukogu raamatukogunduse koordineerimise eest Harjumaal 500 eurot
Harjumaa Spordiliit maakondlike spordivõistluste korraldamise eest  500 eurot
Kehra Raudteejaam kohaliku pärandi uurimise ja tutvustamise eest 500 eurot
Komos MTÜ muusikalilavastuste väljatoomise eest Viimsi vallas 500 eurot
Kuusalu Muusikakool Eino Tambergi opereti "Odüsseus" väljatoomise eest 500 eurot
Saue Muusikakool silmapaistva tegevuse eest Saue linnas 500 eurot
Saue Valla Kultuurikeskus tulemusliku muusikalise tegevuse eest Saue Valla Kultuurikeskuse naisansamblile "Pihlamari" 500 eurot
Veljo Tormise Kultuuriselts tulemusliku tegevuse eest rahvatantsurühmale "Kabujalakesed" 500 eurot

2011

Raidi Andre 2011 Memme-taadi lustipeo muusikaosa kujunduse eest 150 eurot
Aime Bahovski pikaajalise kultuuritöö edendamise eest Harjumaal 150 eurot
Jüri E Below maakonna korvpallivõistluste korraldamise eest 150 eurot
Merike Hallik XI Noorte Laulu- ja tantsupeo kureerimise eest Harjumaal 150 eurot
Harry Illak XI Noorte Laulu- ja Tantsupeo ettevalmistamise eest 150 eurot
Riina Juhkami 2011 Memme-taadi lustipeo üldkontseptsiooni loomise eest 150 eurot
Saima Kallionsivu Tõnu Lindveti mälestuskontserdi korraldamise eest 150 eurot
Kersti Laanejõe mitmekesise kultuuritöö korraldamise eest Jõelähtme vallas 150 eurot
Marika Liepkalnis mitmekesise kultuuritöö korraldamise eest Ardu raamatukogus 150 eurot
Elna Linkvist 2011 Memme-taadi lustipeo tantsuosa loomise eest 150 eurot
Sirje Luide XI Noorte Laulu- ja Tantsupeo käsitöönäituste koordineerimise eest maakonnas 150 eurot
Kersti Pent Rootsi-Kallavere küla kangakoja loomise eest 150 eurot
Eha Podgornova erialase ja ühiskondliku tegevuse eest Raasiku raamatukogus 150 eurot
Maie Ramjalg külateatrite festivali korraldamise eest Jõelähtme Rahvamajas 150 eurot
Reet Raudkepp Koduloo uurimise eest Rae vallas 150 eurot
Juta Ross maakonna keelpilli- ja sümfooniaorkestri arendamise eest 150 eurot
Mykola Shvets mitmekesise kultuuritöö eestvedamise eest Maardu linnas  150 eurot
Karin Soosalu Tõnu Lindveti mälestuskontserdi korraldamise eest 150 eurot
Valjo Tali vabariikliku võistluse "Jüriöö jooks" läbiviimise eest 150 eurot
Raigo Tatrik maakonna võrkpallivõistluste korraldamise eest 150 eurot
Andres Teppo pikaajalise ja eduka muusikakooli juhtimise eest 150 eurot
Guido Trees maakonna ühisürituste korraladamise eest orienteerumises ja koroonamängus 150 eurot
Piret Urmet koolidevaheliste võistluste korraldamise eest  150 eurot
Leili Värte eduka muusikapedagoogilise tegevuse eest Jõelähtme vallas 150 eurot
Harju Maakonnaraamatukogu raamatukogunduse koordineerimise eest Harjumaal 250 eurot
Harjumaa Keelpilliorkester MTÜ keelpillimuusika arendamise ja propageerimise eest Harjumaal 250 eurot
Harjumaa Muuseum maakonna museoloogilise tegevuse kureerimise eest Harjumaal 250 eurot
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester MTÜ puhkpillimuusika arendamise ja propageerimise eest Harjumaal 250 eurot
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda puutega inimeste vabaaja sisustamise väärtustamise eest. 250 eurot
Harjumaa Spordiliit spordialase tegevuse koordineerimise eest Harjumaal 250 eurot
Koorijuhtide- ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus maakondlike ühisürituste korraldamise eest Harjumaal 250 eurot
Padise Muuseum Padise kaardile toomise eest 250 eurot
Rahvatantsu ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus maakondlike ühisürituste korraldamise eest Harjumaal 250 eurot
Rannarahva Muuseum mitmekesiste projektide korraldamise eest Viimsi vallas 250 eurot