2017. aasta 4. taotlusvoorus jagati toetusteks, stipendiumiteks ja preemiateks 6,288 miljonit eurot

Novembris lõppenud taotlusvoorus jagati projektitoetusi, stipendiume ja preemiaid kokku summas         6 288 610 eurot.