Tartumaal jagati kultuuripreemiaid

19.detsembril anti Luunja kultuuri- ja vabaaja keskuses toimunud 2017. aasta kultuuri- ja spordirahva tänüritusel üle Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi tänupreemiaid parimatest parimatele.

Füüsilised isikud ei pea Kultuurkapitali stipendiume, toetusi ja preemiaid arvestama aastatulu hulka 

Alates 1. jaanuarist, kui hakkab kehtima uus tulumaksuseadus, ei pea füüsilised isikud arvestama Kultuurkapitali stipendiume, toetusi ja preemiaid aastatulu hulka.