LOGOUUENDUS

Eesti Kultuurkapitali logouuendus lähtub soovist võimalikult palju säilitada vana logo (autor Villu Järmut) visuaalset muljet. Sestap on peaaegu muutmatuks jäetud figuraalne osa (edaspidi figuurid), millel on vaid korrigeeritud sujuvamaks vektoripunkte ning ühtlustatud joonejämedusi. Muudetud on asutuse nime kirjakuju (edaspidi logotüüp). Uus logotüüp on võrreldes vanaga suurem ja selgemini loetav (eriti väiksena kasutamisel) ning selle spetsiaalselt konstrueeritud kirjatüüp kannab asutuse identiteeti ka ilma figuurideta.

LOGOTÜÜBI MUUTMISE LÄHTEALLIKAD 

Uue kirjatüübi kujundamisel on lähtutud asutuse põhitegevusest, mis on kultuuri toetamine. Sümboolse väärtusega on läbi ajaloo olnud ahitektuurne toetuselement sammas. Kujunduse aluseks on võetud slab serif kirjatüübi loogika ning eraldatud tähemärkide vertikaalsetelt elementidelt alumised seriifid. Tulemuseks on selgesti loetav, ent kindla isikupäraga logotüüp. Selle ülemised seriifid moodustavad alusplatvormi (kultuurisümboliseerivale figuraalsele osale), mis teotub tähtedest sammastikule (e KULTUUR-KAPITALILE). K “murtud” alumine kaldkriips ning A laiendatud ülaosa lisavad logotüübile omapära ja annavad rahvusromantilise nüansi, mis viitab omakorda asutuse loomise ajale 20. sajandi esimesel poolel. 

PÕHITUNNUSED 

Asutuse põhiliseks visuaalse identiteedi kandjaks on logo, mis koosneb figuuridest ja logotüübist. Lisaks asutuse täisnime (edaspidi PIKK LOGOTÜÜP) sisaldavale logole (edaspidi PIKK LOGO) võib sobivates kohtades kasutad laialtlevinud kõnekeelset nimelühendit KULKA (edaspidi LÜHIKE LOGOTÜÜP), mis koos figuuridega moodustab LÜHIKESE LOGO. Mõlema logovariandi puhul on figuurid ja logotüüp kindla graafilise kujuga ning nende omavahelist proportsiooni ja suurust ei tohi muuta. Vajadusel võib mõlemat logotüüpi kasutada ka iseseisvalt. 


LOGO TURVAALA 

Turvaala on ala, kuhu ei tohi ulatuda ükski teksti- ega pildiosa. Logo paigutamisel pildile või faktuurpinnale tuleb jälgida, et turvaalasse ei satuks graafiliselt aktiivseid pildiosi. Turvala tähistab ka minimaalset lubatud taustapinna suurust. 


TUNNUSVÄRVID 

Lisaks logole on visuaalse identiteedi kandjaks TUNNUSVÄRVID – TUMESININE ja KULD. Edaspidi tähistavad need nimetused siin defineeritud värvitoone. NB! näidises olevad toonid on illustratiivsed, õigeks värvivalikuks lähtuda ainult numubrilistest koodidest. 


LOGO KASUTAMINE 

Logo on alati ühevärviline – st figuurid ja logotüüp on samavärvilised. Logo värviks võib olla TUMESININE, KULD, MUST või VALGE. Logo paigutamisel pildi- või faktuurpinnale tuleb järgida turvaala nõudeid. Samad reeglid kehtivad mõlema logo ja logotüübi kohta. 

Logoga märgistatavad valmisesemed tuleks valida tunnusvärvidele võimalikult lähedastes toonides.