Eesti Kultuurkapitali nõukogu raha jagamise kord

              Käesolev kord on Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorra osa

Kultuurkapitali nõukogu arutab sihtkapitalide või maakondlike ekspertgruppide algatustena laekunud taotlusi, sihtkapitalidesse või maakondlikesse ekspertgruppidesse esitatud ning sealt nõukogule edasi suunatud taotlusi, valdkondadevahelisi ja -üleseid projekte ning nõukogu omapoolseid algatusi.


Kultuurkapitali nõukogu toetab:

  • Eesti seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste või uute algatustena kultuuri- ja spordiürituste korraldamist ja läbiviimist;
  • kultuurivaldkonna perioodilisi väljaandeid;
  • kultuuri- ja spordiorganisatsioonide või üksikisikute osalemist konverentsidel, seminaridel, festivalidel jm üritustel või võistlustel Eestis või väljaspool Eestit;
  • loome- ja teadusalast tegevust.

Nõukogusse otse taotlusi esitada ei saa.