Protokollid

Eesti Kultuurkapitali dokumendiregistris on võimalik päringuid sooritada nende dokumentide kohta, mis on dokumendiregistris registreeritud alates 01.01.2009.
Dokumentide avaldamine on reguleeritud Avaliku Teabe seaduse ning Eesti Kultuurkapitali Teabele juurdepääsu tingimuste ja korraga

Protokolle pärides valige  otsitav struktuuriüksus  (näit kirjanduse sihtkapital)  ja lisaks asjaajamise tähis ja sari  ( näit: 9-5.1-Kirjanduse sihtkapitali koosolekute protokollid )

Pealkiri Protokolli reg-nr Sarja nimetus Reg kpv Struktuuriüksus
Tulemusi ei leitud.