Muutusid maakondlike ekspertgruppide jaotusprotsendid

2018. aasta alguses muutusid Kultuurkapitali maakondlike ekspertgruppide jaotusprotsendid.  Arvestades uuenenud haldusjaotust ning viimase 20 aasta regionaalseid arenguid, pidid 1996. aastast kasutusel olnud protsendid muutuma senisest õiglasemaks.