Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Nõukogu arutab:

· sihtkapitalide või maakondlike ekspertgruppide algatustena laekunud taotlusi
· sihtkapitalidesse või maakondlikesse ekspertgruppidesse esitatud ning sealt nõukogule edasi suunatud taotlusi
· valdkondadevahelisi ja –üleseid projekte
· nõukogu omapoolseid algatusi

Nõukogu pädevuses on kinnitada või tagasi lükata nõukogu poolt algatatud eristipendiumide komisjonide poolt otsustatud eraldusi.

Nõukogu toetab:

· Eesti seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste või uute algatustena kultuuri- ja  spordiürituste korraldamist ja läbiviimist
· kultuurivaldkonna perioodilisi väljaandeid
· kultuuri- ja spordiorganisatsioonide või üksikisikute osalemist konverentsidel, seminaridel, festivalidel jm üritustel või võistlustel Eestis või väljaspool Eestit
· loome- ja teadusalast tegevust

Nõukogu ei toeta:

· ehitus-, remondi- või renoveerimistöid, v.a. riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist
· organisatsioonide halduskulude katmist
· vara soetamist üksikisikutele

Nõukogu ei käsitle:

· taotlusi, mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse/ürituse toimumist
· taotlusi, mille esitaja on Kultuurkapitali ees aruandevõlglane


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta