„Ela ja sära“ stipendium

„Ela ja sära“ stipendium määratakse kõrgvormis loomeinimestele erialaseks pühendumiseks.
  

Igal aastal antakse välja kuni 16 (igas valdkonnas 2) „Ela ja sära“ stipendiumi. „Ela ja sära“ stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.
Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

„Ela ja sära“ stipendiumi taotlemine kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil. Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe
www.kulka.ee kaudu 20. maiks.

Taotlus peab sisaldama:

  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat 
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks 
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta  
„Ela ja sära“ stipendiumi määrab Kultuurkapitali nõukogu sihtkapitalidest laekunud ettepanekute alusel.

Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

Stipendiumid makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.


   

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta