21. augustini saab taotleda Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali üheaastast õppestipendiumi õpinguteks välismaa kõrgkoolis.

Sihtkapital toetab magistri- ja doktoriõpet välismaa kõrgkoolis.
Üheaastast õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

Vormikohane taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada E-KULKA kaudu 21. augustiks.
Taotlusele tuleb lisada:

  • õppeasutuse kinnituskiri;
  • valdkonna kahe eesti eksperdi soovituskirjad;
  • elulookirjeldus (loominguline CV);
  • esmakordsel õppestipendiumi taotlemisel on vajalik motivatsioonikiri (pikkus max üks A4 lehekülg)

* Sihtkapital määrab kord aastas kuni 10 üheaastast õppestipendiumi.
* Stipendiumi suurus on kuni 3000 eurot.
Stipendiumiga ei toeta kunstiõpinguid Eestis ning diplomi- ja bakalaureuseõpet välismaal.

Lisainfo Simona Gassmann, simona.gassmann[at]kulka.ee; 6999 159

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta