Helikunsti sihtkapitali eristipendiumid:

Kinnitatud helikunsti sihtkapitali koosoleku protokolliga nr 15/2013-S05,16. detsembril 2013


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta