Eesti Kultuurkapitali seadus (lühend - KultKS)

Eesti Kultuurkapitali seadus võeti vastu 01.06.1994 (RT I 1994, 46, 772)
Eesti Kultuurkapitali seadus jõustus 01.07.1994

Hetkel kehtiv redaktsioon 01.01.2015 (RT I, 11.07.2014, 26)

     2016. a III vooru esitatud taotluste vastused selguvad hiljemalt oktoobri teise nädala lõpuks

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta