Eesti Kultuurkapitali seadus (lühend - KultKS)

Eesti Kultuurkapitali seadus võeti vastu 01.06.1994 (RT I 1994, 46, 772)
Eesti Kultuurkapitali seadus jõustus 01.07.1994

Hetkel kehtiv redaktsioon 01.01.2015 (RT I, 11.07.2014, 26)


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta