Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Ekspertgrupp toetab:

 • Lääne-Virumaaga seotud projekte (lisatud  4.06.2013) 
 • korrektselt vormistatud ja taotluse eesmärke selgitavaid projekte 
 • maakondlike, vabariiklike ja rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist  maakonnas 
 • piirkondlikku seltsitegevuse arengut 
 • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel festivalidel, konkurssidel, võistlustel jt olulistel sündmustel 
 • laste ja noorte arengule suunatud projekte 
 • maakonna ajalugu, kultuuripärandit ning maakonda tutvustavate kirjutiste väljaandmist 
 • maakonna tublide ja teenekate kultuuri- ja sporditegelaste meelespidamist 
 • arengule suunatud projekte ja koolituste korraldamist 
 • muusikainstrumentide ja spordiinventari ostmist (nõutav oma- ja/või kaasfinantseerimine vähemalt 50%) 
 • uudseid ideid ning põnevaid loomingulisi lahendusi sisaldavaid projekte
 • oma- ja/või kaasfinantseerimine peab olema projektides vähemalt 20% (projekti eelarves ja tegelikus täitmises) (muudetud  4.06.2013)

Ekspertgrupp eelistab:

 • taotlusi, kus soetuste puhul on lisatud hinnapakkumine
 • taotlusi, millele on lisatud soovitus vastava eriala autoriteedilt
 • projekte, millest saab osa võimalikult palju inimesi
 • toetada Lääne-Virumaa tegijaid (lisatud 4.06.2013) 

Ekspertgrupp ei toeta:

 • halvasti vormistatud ja ebapiisavalt selgitatud projekte
 • taotluse esitamise tähtajaks toimunud üritusi ja projekte
 • aruandevõlglasi ja võlglasi
 • taotlejaid, kes on Kultuurkapitali poolt eraldatud raha kasutanud mittesihipäraselt
 • ehitus- ja remonditöid
 • ruumide sisustuse, kontoritehnika jms soetamist
 • õpilasvahetust
 • ühingute ja seltside asutamiskulusid
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jaanipäev, jõulupidu jne) korraldamist
 • küla-, valla- ja linnapäevade korraldamist (lisatud  4.06.2013)
 • toitlustamist (lisatud4.06.2013) 

Kinnitatud 04.06.2013 protokolliga nr 7/2013-06M.