Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Ekspertgrupp toetab: 

 • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide  korraldamist ja  läbiviimist; 
 • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute osalemist üritustel ja võistlustel väljaspool maakonda; 
 • Hiiu maakonnast pärit ja üle-eestiliselt või rahvusvaheliselt tunnustatud spordilaste treening-ettevalmistust ja võistlustel osalemist; 
 • tegevusi piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks;
 • loovisikute projekte;
 • kultuuri- ja spordivaldkonna aasta - ning elutööpreemiate vaäljaandmist  

Ekspertgrupp eelistab: 

 • sündmusi ja tegevusi, mida korraldavad Hiiumaal registreeritud ja tegutsevad asutused, kollektiivid, seltsid või üksikisikud;
 • sündmusi ja tegevusi, mille osalejate või kasusaajate hulk on suurem;
 • noortega seotud tegevusi kultuuri- ja spordiprotsessis; 
 • taotlusi, mis on vormistatud korrektselt ning mis on tasakaalus eelarve, omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ja planeeritava tuluga;
 • eelvõistluse võitnud kollektiivi või üksikisiku osavõttu üleriigilistest või rahvusvahelistest konkurssidest, võistlustest, festivalidest jne;
 • taotlusi, millele on lisatud sündmuse või projekti täpsem kirjeldus, toimumise aeg, ajakava, eeldatav osalejate arv, esinejate nimekiri ja muu oluline informatsioon

Ekspertgrupp ei toeta: 

 • äriühingute taotlusi (aktsiaseltsid, osaühingud);
 • kultuuri- või spordiehitiste sisustamis- või halduskulude katmist;
 • vara või seadmete soetamist, remonti, kindlustamist;
 • toitlustuskulutusi (banketid, vastuvõtud);
 • kollektiivide juhendajate töötasusid;
 • aruandevõlglasi ja võlglasi 

Kinnitatud 11.09.2013 protokolliga nr M 02-71