Jõgevamaal jagati preemiaid!

Jõgevamaa ekspertgrupp tunnustas 15. jaanuaril maakonnas 2015. aastal silma paistnud kultuuri- ja spordiinimesi.
Kultuuripreemia Hiiumaa Kultuuripärl on Hiie Taks -  südamega tehtud järjepideva töö eest keelpillimuusika väärtustamisel ja arendamisel.

Elutööpreemiad pälvisid:

 • Enda Kalm - pikaajalise aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa spordielu edendamisel
 • Eino Veskis – pikaajalise töö eest Jõgevamaa ajaloo talletamisel


Jõgevamaa ekspertgrupi jagas nii aastapreemiad kui tunnustuspreemiaid.
Tunnustuspreemiad pälvisid: 

 • Jakob Goroško – heade sportlike saavutuste eest
 • Jaana Koppel – aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa kultuurielus
 • Rutt Tänav – pühendunud tegevuse eest Põltsamaa kultuuripärandi säilitamisel ja tutvustamisel
 • Linda Põder – kohaliku kultuuripärandi kogumise ja säilitamise ning raamatu „Luua kodukandilood“ koostamise eest
 • Esta Sokk – aktiivse tegevuse eest Tabivere harrastusteatris
 • Janne Karu – pühendunud tegevuse eest Jõgevamaa kultuurisündmuste eestvedamisel
 • Laidi Zalekešina – aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa kultuurisündmuste eestvedamisel
 • Ülle Noormägi – aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa muusikaelus
 • Juta Kossatkin – pikaajalise pühendunud töö eest Põltsamaa Muusikakoolis
 • Senta Bergmann – pikaajalise aktiivse tegevuse eest rahvatantsu edendamisel

Aastapreemiad pälvisid:

 • Lea Vilms – aktiivse tegevuse eest Põltsamaa spordielu edendamisel
 • Liisi Tegelmann – sisuka tegevuse eest Palamuse laste- ja noorte muusikalilaagrite pedagoogi ja lavastajana ning XV Külateatrite festivali korraldajana
 • Lianne Saage-Vahur – pühendunud tegevuse eest Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja ja Betti Alverile pühendatud luulepäevade Tähetund ja Tuulelapsed eestvedajana
 • Ell Maanso – sisuka tegevuse eest Puurmani valla ajaloo jäädvustamisel


   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta