Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2015-2017

(kinnitatud 21. aprillil 2015. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 5/2015 - S09)

Liige                     Liikmekandidaadiks esitaja                                         
Kaarel Aluoja  aseesimees   Eesti Muusikaõpetajate Sümfooniaorkester MTÜ  
Mati Sadam esimees Järvamaa Spordiliit, Spordiklubi Väätsa
Aune Suve-Kütt   Kultuuri- ja haridusselts Üksmüts MTÜ  
Toomas Tammik    SA Maaspordikeskus  
Silvi Tumanskaja   MTÜ Igaühele Midagi

     2016. a III vooru esitatud taotluste vastused selguvad hiljemalt oktoobri teise nädala lõpuks

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta