Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Ekspertgrupp toetab:
Harju maakonnas (va Tallinn) elluviidavaid või harjumaalaste poolt (va Tallinn) taotletavaid projekte järgmistes valdkondades:

 • maakondlikke rahvakultuuri-, spordi- ja noorsootööprojekte
 • maakonna kultuurilugu kajastavate uuringute, ülevaadete, ajalooliste väljaannete
 • jmt kirjastamist
 • maakonnas tegutsevaid mitmesuguste kunstiliikide harrastajaid või harrastajate gruppe
 • maakonnas tegutsevaid väljapaistvaid kultuuri-, noorsoo- ja sporditegelasi

Ekspertgrupp ei toeta:

 • kasumit teenivaid projekte
 • aruandevõlglasi ja võlglasi
 • toimunud projekte
 • investeeringute-, ehitamise- ja remondikulusid
 • vara soetamist
 • ühingute, seltside, liitude asutamiskulude tasumist
 • (rahva) riiete, jalanõude ja spordivarustuse soetamist
 • töötasude maksmist
 • toitlustamist
 • ebaselgeid või puudulikult vormistatud projekte (lisatud 04.09.2013)
 • rahvakultuurikalendri tähtpäevi (lisatud 04.09.2013)
 • õpinguid välismaal (lisatud 04.09.2013)

Ekspertgrupp eelistab toetada taotlusi, mille kasutusaeg algab järgnevas kvartalis.

Ekspertgrupp eelistab toetada taotlusi, kus on:

 • korrektne vormistus, tasakaalustatud eelarved koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga
 • lisatud hinnapakkumine
 • taotleja tutvustus (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus)
 • sündmuste korraldamise puhul lisatud sisu kirjeldus, toimumise koht, korraldaja, ajakava, oodatav osalejate arv, esinejate nimekiri (kui küsitakse toetust esinejate tasustamiseks, siis ka nendepoolne kinnitus)
 • mitteperioodilise trükise puhul kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga) võimalusel koos käsikirja või käsikirja näitega (soovitatav www.kulka.ee – blanketid ja juhendid – Mitteperioodilise trükise kirjeldus)
 • näituste puhul ideekavandi tutvustus, eksponeerimispaiga kinnitus
 • välitööde puhul kogutava materjali kasutamise plaan, selle materjali hilisem kasutatavus
 • kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemise puhul on lisatud kutse koopia korraldajalt ja sündmuse programm
 • eraisikule toetuse taotlemisel (stipendiumid, juubeli- ja tänutoetused) vormistatud tavapärane stipendiumitaotlus, kus on kirjas toetuse saaja isikukood või sünnikuupäev, aadress ja kontakttelefon
 • professionaalsete kontsertide korraldamisel toimumiskoha poolne kinnitus (lisatud 04.09.2013)
 • taotluse dokumendid ja lisad esitada eesti keeles (va kutsed)

Ekspertgrupp nõuab Eesti Kultuurkapitali sümboolika (logo) kasutamist üritustel, trükistes ja infomaterjalides.

Kinnitatud 4.09.2013 protokolliga nr 7-13-1M


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta