Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Kultuurkapitali-ülesed stipendiumide jaotamise põhimõtted ja tingimused.         

Lisaks kehtivad sihtkapitalide ja ekspertgruppide jaotamispõhimõtted (vt. allpool)

Kultuurkapital ei eralda stipendiume:

 • ebaselgelt ja/või puudulikult vormistatud projektidele;
 • aruandevõlglastele ja võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st. kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • eraisikust taotlejatele, kellega seotud juriidilised isikud  (taotleja on juriidilise isiku juhtorganites) on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased ja/või võlglased;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased ja/või võlglased.
Kultuurkapital ei toeta:
 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
 • päevarahasid;
 • vastuvõttude ja bankettide toitlustamist, kommertsüritusi;
 • heategevusprojekte (nt. heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmine);
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade puhul pidulike ürituste korraldamist;
 • ehitus- ja renoveerimistöid v.a. riiklikult tähtsad kultuuriobjektid (EKS §2 p 5);
 • Spordiorganisatsioone kes  spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud                     Eesti Spordiregistrisse aga ei ole esitanud oma andmed registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras (lisatud 02.10.2013).
Tingimused:
 • kaasfinantseerimine ja/või omaosalus peab olema projektides vähemalt 10% (projekti eelarves ja tegelikus täitmises);
 • aruandes tuleb esitada projekti tegelikud tulud ja kulud vastavalt taotluses esitatud eelarvele;
 • stipendiumi saaja on kohustatud kasutama Kultuurkapitali sümboolikat (logo) üritustel, võistlustel, näitustel jm ning trükistes, infomaterjalides jm.
Kinnitatud nõukogu koosoleku protokolliga nr 8/2009-S09, 24. novembril 2009

Sihtkapitalide rahaliste vahendite jaotuspõhimõtted


Kirjanduse sihtkapitalNäitekunsti sihtkapital
Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitalRahvakultuuri sihtkapital
Arhitektuuri sihtkapitalKehakultuuri ja spordi sihtkapital
Audiovisuaalse kunsti sihtkapitalValdkondade vahelised projektid  (Kultuurkapitali nõukogu)
Helikunsti sihtkapitalStipendiumiprogramm Traducta

Stipendiumiprogramm Avatud Eesti Raamat

Ekspertgruppide rahaliste vahendite jaotuspõhimõtted

Harjumaa Lääne-Virumaa Saaremaa
Hiiumaa Läänemaa Tartumaa
Ida-Virumaa Põlvamaa Valgamaa
Jõgevamaa Pärnumaa Viljandimaa
Järvamaa Raplamaa Võrumaa